Všeobecné obchodní podmínky

Stator servis s.r.o.

1. Ceníky a ceny

Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Stator servis s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti nabídky. Ceny uvedené na oficiálních potvrzených objednávek jsou závazné a platné pro konkrétní potvrzenou objednávku.

2. Objednávání zboží

Objednat služby můžete telefonicky – emailem, nebo přes poptávkový formulář webových stránek Stator servis s.r.o. Na požádání je objednavateli zasláno oficiální potvrzení o přijetí objednávky s vyznačeným termínem dodání, cenou zboží, způsobem přepravy a způsobem úhrady.

Objednávku (závaznou a potvrzenou zákazníkem a Stator servis s.r.o.) lze zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednané služby. V případě nedodržení dodací lhůty storno poplatek neplatíte.

3. Dodací lhůty

O sdělení dodací lhůty produktů je možno požádat obchodní oddělení firmy Stator servis s.r.o. na kontaktních telefonních číslech a e-mailech (naleznete pod odkazem kontakt na webu Stator servis s.r.o.). Za závaznou dodací lhůtu je možno považovat pouze písemné potvrzení dodací lhůty v rámci zpracované oficiální nabídky produktů nebo písemného potvrzení objednávky.

4. Dodání a poslání zboží

Zboží služby je možné obdržet několika standardními postupy:

4.1 Osobní odběr v provozovně firmy Stator servis s.r.o., po dohodě a zejména u zásilek s hmotností jednotlivých kusů přesahující 50 kg.

4.2 Dodávky, které je možno rozdělit do jednotlivých balíků z nichž žádný nepřekročí celkovou hmotnost 20 kg (včetně obalů a ochranných výplní) obchodním balíkem České pošty s obvyklým časem dodání do 24 hodin pracovního dne ode dne odeslání. Cena balíku nepřekročí 490,- Kč/balík vč DPH. Zboží je pojištěno proti krádeži a poškození.

4.3 Přepravní službou PPL a DHL – přepravní služba s časem přepravy do 24 hodin pracovního dne ode dne expedice. Zboží je pojištěno proti krádeži a poškození.

4.4 Zákazníkem sjednanou přepravní firmou.

4.5 Přeprava firmou Stator serviss.r.o. zásilka do hmotnosti 3000 kg.

4.6 Jiný způsob přepravy – na základě dohody zákazníka s firmou Stator servis s.r.o., je možno zajistit jiný (zde neuvedený) způsob dopravy.

5. Povinnosti zákazníka a jím sjednaného přepravce při převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží z rukou přepravce nebo na provozovně firmy Servis servis s.r.o. zkontrolovat stav zboží a balení.

V případě nalezení jakéhokoliv poškození ochranného / přepravního obalu zboží je povinen v přítomnosti přepravce / prodejce zboží vybalit a zkontrolovat jeho stav.

5.1 V případě zjištění poškození zboží z přepravy třetí stranou (např. pošta, přepravní služba) je zákazník povinen sepsat v přítomnosti přepravce protokol o poškození s uvedením čísla zásilky, jména přepravní firmy, jména osoby přepravce a SPZ automobilu (je-li to možné) a nechat jej podepsat přepravcem.

Firma Servis servis s.r.o. na základě přijetí řádně a úplně vyplněného protokolu o poškození zboží zajistí dodávku nového produktu nebo bezplatnou opravu produktu poškozeného, dle dohody se zákazníkem a stupni poškození.

5.2 V případě zjištění poškození zboží při převzetí na pobočce firmy Servis servis s.r.o., je zákazník nebo zákazníkem sjednaný přepravce povinen bezodkladně oznámit zjištěné poškození pracovníkovi zajišťujícímu expedici zboží. Pracovník expedice firmy Servis servis s.r.o., zajistí (je-li to technicky proveditelné) výměnu zboží za bezvadné nebo přivolá odpovědného pracovníka obchodního oddělení firmy Servis servis s.r.o., který se zákazníkem dohodne
způsob nápravy.

Na reklamace a stížnosti ke stavu dodaného zboží (poškození způsobené přepravou a/nebo manipulací), podané jiným způsobem než uvedeným v bodě 5.1 a 5.2 není možno brát zřetel a nebudou ze strany firmy Servis servis s.r.o. reflektovány.

6. Náklady na přepravu

Náklady na přepravu jsou účtovány následovně:

6.1 přeprava obchodním nebo profi balíkem České pošty – částka za přepravné je vyúčtována zákazníkovi v jednom dokladu (faktuře) spolu se zbožím.

6.2 přeprava službou DHL, PPL – částka přepravného je inkasována přepravcem od zákazníka v hotovosti v okamžiku předání zboží, není-li dohodou nebo smluvními podmínkami mezi zákazníkem a firmou DHL, PPL sjednáno jinak.

6.3 Přeprava zdarma:

  • Zakázka nad 5.000,- Kč
  • Stálý zákazník (podmíněn celoroční objednávkou).
  • po dohodě je možné poskytnout zákazníkovi dopravu na místo
    určení na náklady firmy Stator servis s.r.o.. V tomto případě není zákazníkovi dopravné účtováno.


6.4 Jiný způsob přepravy – při sjednání jiného způsobu přepravy je dohodnut též způsob úhrady nákladů na přepravu.

7. Platební podmínky

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

7.1 v hotovosti při osobním převzetí

7.2 Zálohově – na požádání je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 100% hodnoty zboží včetně případných nákladů na přepravu a dalších účtovaných položek v částce včetně DPH.

7.3 Bezhotovostním převodem – po dohodě je možné provést úhradu bezhotovostním převodem na číslo účtu firmy Stator servis s.r.o., uvedené ve vyúčtovacím dokladu (faktuře). Standardní doba splatnosti je 14 dnů, ode dne vystavení dokladu. Na základě dohody mezi zákazníkem a firmou Stator servis s.r.o. může být doba splatnosti upravena.

7.4 Jiný způsob úhrady – po dohodě mezi zákazníkem a firmou Stator servis s.r.o. může být úhrada provedena jiným, zde nespecifikovaným způsobem.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Prodávající, po
obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 6 od smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. konfigurované elektromotory), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

9. Změna a zrušení objednávky

Objednávající má právo žádat změnu nebo zrušení objednávky ve smyslu změny jednotlivých položek objednávky, změny počtů položek, změny dodacího termínu, platebních a dalších podmínek. Firma Stator servis s.r.o. si vyhrazuje právo požadavek změny nebo zrušení objednávky odmítnout. Důvodem k zamítnutí může být například pokročilé stádium výroby původně objednaných produktů, jednoúčelovost původně objednaných produktů nebo náklady, které byla firma Stator service s.r.o. nucena do konkrétního obchodního případu vložit.

10. Reklamace

Reklamační podmínky naleznete v samostatném dokumentu – reklamační řád. Reklamace a stížnosti adresujte obchodnímu oddělení firmy Stator servis s.r.o.